Nákupčí & Administrativa

Nákupčí & Administrativa - snowfeet*

We are looking for a responsible and reliable person who will be in charge of the complete process of ordering the production of our products, communication with suppliers, requesting new suppliers, securing material supplies, stock control and other administrative work if necessary. Most communication with suppliers takes place via email. We outsource the production of our products to external suppliers, so we need a capable perfectionist, with great communication skills in English.

Join us and become part of our young company! :)

What will be your job:

 • Production management and planning of our suppliers, warehouse control
 • Communication with our suppliers both in Czech and English
 • Responsibility for purchasing materials and ensuring timely delivery
 • Finding and demanding new suppliers
 • Ensuring transport and cooperation in customs clearance
 • If necessary administrative work

Requirements:

 • Hardworking, fast learning, multi-tasking, perfectionist with the ability to work under pressure
 • English B2-C1
 • Excellent communication skills
 • A very precise and detail-oriented perfectionist
 • Proactive approach, reliability, independence
 • Previous experience in purchasing or manufacturing is an advantage
 • We only welcome candidates for long-term cooperation

What we can offer:

 • Contract for HPP or work on a trade license (IČO)
 • Salary: 25 - 30,000 CZK / month (depending on results, skills and experience)
 • Career growth
 • Possibility of independent work
 • Flexible working hours
 • Friendly atmosphere, ZERO bullshit environment
 • Perspective of long-term cooperation
 • An honest work environment open to new ideas and innovations
 • Offices in the center of Valašské Meziříčí, 3 minutes walk from the bus station
 • Start date as soon as possible


If you are interested in the offer, send us your CV.

If you do not meet all our requirements and you are interested in applying for a job, do not hesitate to write to us. We look forward to meeting you! :)

Snowfeet team

NÁKUPČÍ & ADMINISTRATIVA

Hledáme zodpovědného a spolehlivého člověka, který bude mít na starost kompletní proces objednávání výroby našich produktů, komunikaci s dodavately, poptávání nových dodavatelů, zajištění dodávek materiálu, kontrolu skladových zásob a další administrativní práce v případě potřeby. Většina komunikace s dodavateli probíhá přes email. Výrobu našich produktů zadáváme externím dodavatelům z celého světa, proto potřebujeme schopného perfekcionistu, se skvělými komunikačními schopnostmi v angličtině.

Připojte se k nám a staňte se součástí naší mladé společnosti! :)

Co bude Váší náplní práce:

 • Řízení a plánování výroby našich dodavatelů, kontrola skladu 
 • Komunikace s našimi dodavateli jak českými tak i zahraničními
 • Odpovědnost za nákup materiálu a zajištění včasného dodání
 • Hledání a poptávání nových lepších dodavatelů
 • Zajištění přepravy a spolupráce při celním odbavením
 • V případě potřeby administrativní práce

Požadavky:

 • Pracovitý, rychle se učící, multi-tasking, perfekcionista se schopností práce pod tlakem
 • Angličtina na úrovni alespoň B2-C1
 • Vynikající komunikační schopnosti
 • Velmi přesný a na detail zaměřený perfekcionista
 • Proaktivní přístup, spolehlivost, samostatnost
 • Předchozí zkušenosti v nákupu nebo výrobě výhodou
 • Vítáme pouze kandidáty na dlouhodobou spolupráci

Co můžeme nabídnout:

 • Smlouva na HPP nebo práce na živnostenský list (IČO)
 • Plat: 25 - 30 000 Kč/měsíc (v závislosti na výsledcích, dovednostech a zkušenostech)
 • Kariérní růst
 • Možnost samostatné práce
 • Flexibilní pracovní doba
 • Přátelská atmosféra, ZERO bullshit prostředí
 • Perspektiva dlouhodobé spolupráce
 • Upřímné pracovní prostředí otevřené novým nápadům a inovacím
 • Kanceláře v centru Valašského Meziříčí, 3 min chůze od autobusového nádraží
 • Nástup možný ihned


Jestliže Vás nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis.

V případě, že nesplňujete všechny naše požadavky a máte zájem se o pracovní pozici ucházet, tak nám také neváhejte napsat. Těšíme se na setkání s Vámi! :)

Tým Snowfeet

前後の記事を読む

Customer Service Specialist - snowfeet*
Online Marketing Specialist - snowfeet*

コメントを書く

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。