VAROVÁNÍ

Zastavit se Snowfeet je obtížnější než s klasickými lyžemi. Nedoporučujeme používat Snowfeet na prudkých svazích. is more difficult to turn or stop with Snowfeet than it is with skis. We do not recommend using Snowfeet on steep slopes. Vždy mějte na sobě helmu a další ochranné prvky.

Není vhodné pro děti do 3 let.
Při příliš velké rychlosti nebo změně směru hrozí nebezpečí zranění. Produkt Snowfeet by měl být používán na dostatečné vrstvě sněhu, na kopcích a terénech bez překážek, pod dohledem dospělé osoby. Při skiskatingu dávejte pozor na ostatní lidi a případné překážky. Děti by měly používat pevnou obuv, ochranné rukavice a helmu.

Někdy může být lyžování a aktivity s ním spojené potenciálně nebezpečné. Každá osoba, která používá Snowfeet, je zodpovědná za to, se s nimi bezpečně naučit jezdit, nese veškerá rizika, a přijímá plnou zodpovědnost za všechny škody a zranění jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout při používání tohoto produktu. Lyžování představuje obecné riziko zranění. Je nutné dodržovat pravidla bezpečného lyžování. Za bezpečnost dětí používajících Snowfeet je zodpovědný ten, kdo na ně dohlíží.

Produkt Snowfeet je vyroben z plastu. Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený. Nevystavujte produkt teplotám nad 40 ° C nebo pod - 20 ° C, které mohou způsobit nevratné poškození produktu. Uchovávejte obal produktu mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.

Při používání Snowfeet byste se měli řídit dobrým úsudkem a zdravým rozumem. Snowfeet s.r.o. není zodpovědný za zranění nebo škody vzniklé v důsledku rizik spojených s tímto sportem. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na opatrném a pečlivém používání Snowfeet.