Pravidla a podmínky

Všeobecné Podmínky

Obecně

Snowfeet s.r.o. /www.snowfeetstore.com vlastní a provozuje tento Web. Tento dokument upravuje váš vztah s Snowfeet /www.snowfeetstore.com. Přístup a používání této webové Stránky a produkty a služby, dostupné prostřednictvím této webové Stránky (souhrnně "Služby") jsou předmětem následujících podmínek a oznámení ("Podmínky Služby"). Používáním Služeb souhlasíte se všemi Podmínkami Služby, které mohou být aktualizovány námi čas od času. Měli byste zkontrolovat tuto stránku pravidelně, abyste si všimnete nějaké změny jsme udělali s Podmínkami Služby.

Přístup na tyto Stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit Služby, bez předchozího upozornění. Nebudeme odpovědnost, pokud z nějakého důvodu nedostupnosti internetové Stránky v jakýkoli čas nebo v jakémkoli období. Čas od času můžeme omezit přístup do některých částí nebo všechny části této webové Stránky.

Tyto webové Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky ("odkazované Stránky"), které nejsou provozoványwww.snowfeetstore.comwww.snowfeetstore.com nemá žádnou kontrolu nad Odkazovaných Stránek a nenese žádnou odpovědnost za ně, nebo za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout z jejich použití. Vaše používání Odkazovaných Stránek se budou vztahovat podmínky používání a služby obsažené v každé takové stránky.


Zákazy

nesmíte zneužívat tyto Stránky. Nebudete: spáchat nebo podporovat trestný čin; přenášet nebo distribuovat virus, trojský kůň, červ, logická bomba, nebo jiný materiál, který je škodlivý, technologicky škodlivé, v rozporu důvěry nebo jiným způsobem urážlivý nebo obscénní; nabourat do jakéhokoli aspektu Služby; poškození dat; způsobit nepříjemnosti ostatním uživatelům; zasahovat do práv jiné osoby, která má vlastnická práva; posílat jakékoliv nevyžádané reklamní nebo propagační materiály, běžně označované jako "spam"; nebo se pokusit ovlivnit výkon nebo funkčnost jakéhokoli počítačového zařízení nebo přístupné prostřednictvím této webové Stránky. Porušení tohoto ustanovení by představovalo trestný čin, awww.snowfeetstore.com bude hlásit každé takové porušení příslušných donucovacích orgánů a odhalit svou identitu na ně.

Budeme nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené distribuované denial-of-service útok, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné vlastnické materiálu v důsledku vašeho používání této webové Stránky nebo stahování jakéhokoliv materiálu zveřejněné na něm, nebo na jakékoliv webové stránce s ní spojených.


Duševního Vlastnictví, Software a Obsah

práva duševního vlastnictví ve všech software a obsah (včetně fotografií) k dispozici na nebo prostřednictvím této webové Stránky zůstává majetkemwww.snowfeetstore.com nebo jeho poskytovatelů licencí a jsou chráněny autorskými zákony a úmluvami na celém světě. Všechny tyto práva jsou vyhrazenawww.snowfeetstore.com a její poskytovatelé licence. Můžete ukládat, tisknout a zobrazovat obsah dodávaný výhradně pro své vlastní osobní použití, pokud jej používáte pro náš prospěch, což znamená vytváření a zobrazování jakéhokoli obsahu (např. článek, video, fotku, gif ...), o nás, za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst. Ty jsou není dovoleno publikovat, manipulovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat v jakékoli podobě, žádný obsah nebo kopie obsahu, které byly dodány nebo které se objeví na této Webové stránce, ani můžete použít tento obsah v souvislosti s jakoukoli obchodní činností nebo obchodního podniku, znovu, pokud jej používáte pro vytváření a zobrazování jakéhokoli obsahu (např. článek, video, fotku, gif ...), o nás, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst (Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás)


Podmínky Prodeje

podáním objednávky vám nabízejí ke koupi produktu, a s výhradou těchto podmínek. Všechny objednávky jsou v závislosti na dostupnosti a potvrzení objednávky cena.

Odeslání časy se mohou lišit v závislosti na dostupnosti a s výhradou případných zpoždění vyplývající z poštovní zpoždění, nebo vyšší moci, pro které budeme nenese odpovědnost.


Aby smlouva swww.snowfeetstore.commusíte být starší 10 let a mít platnou kreditní nebo debetní karty vydané bankou pro nás přijatelné.www.snowfeetstore.com si vyhrazuje právo odmítnout všechny žádosti, které jste. Pokud vaše objednávka je přijata, budeme vás informovat e-mailem a potvrdíme identitu strany, které máte sjednané. To bude obvykle býtwww.snowfeetstore.com nebo v některých případech může být třetí strana. Případě, že je smlouva s třetí stranouwww.snowfeetstore.com nejedná buď jako agent nebo jistiny a smlouva je uzavřena mezi vámi a touto třetí osobou a bude v souladu s podmínkami prodeje, které vám dávají. Při objednávce jste se zavazují, že všechny údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a přesné, že jste oprávněným uživatelem kreditní nebo debetní kartu použitou k vaši objednávku a že existují dostatečné finanční prostředky na pokrytí nákladů na zboží. Cena zahraničních výrobků a služeb může kolísat. Všechny ceny uvedené jsou předmětem takové změny.


(a) Naše Smlouvy

, Když umístíte objednávku, obdržíte potvrzovací e-mail, potvrzující přijetí vaší objednávky: tento e-mail bude pouze potvrzení a nepředstavuje přijetí vaší objednávky. Smlouva mezi námi nebude vytvořena, dokud vám zašleme potvrzení prostřednictvím e-mailu, že zboží, které jste objednal, byly odeslány na vás. Pouze zboží uvedené v potvrzení e-mailem v okamžiku odeslání budou zahrnuty ve smlouvě tvořil.


(b) Ceny a Dostupnosti

, Zatímco jsme zkusit a zajistit, že všechny informace, popisy a ceny, které se objevují na těchto webových Stránkách jsou přesné, mohou se vyskytnout chyby. Pokud zjistíme chybu v ceně zboží, které jste si objednali, budeme vás o tom informovat co nejdříve, a dát vám možnost opětovné potvrzení objednávky na správnou cenu, nebo zrušení. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, budeme zacházet objednávka zrušena. Pokud zrušíte a jste již zaplatili za zboží, obdržíte plnou náhradu.

Přepravní náklady budou účtovány navíc; tyto dodatečné poplatky jsou přehledně zobrazeny a případně zahrnuty v Celkové Ceně.


(c) Platba

Po obdržení vaší objednávky provádíme standardní povolení, podívejte se na vaší platební kartě, aby zajistily dostatečné finanční prostředky k plnění transakce. Vaše karta bude stržena na povolení obdržel. Peníze, získané na odepsání částky z vaší karty musí být zacházeno jako vklad proti hodnotě zboží, které chcete koupit. Jakmile zboží bylo odesláno a vy jste byl poslán potvrzovací e-mail, že peníze zaplacené jako záloha slouží jako protiplnění za hodnotu zboží, které jste zakoupili, jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu.


Zřeknutí se Odpovědnosti

materiálu zobrazené na těchto webových Stránkách jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk, pokud jde o jejich přesnost. Pokud není výslovně uveden opak, aby v plném rozsahu povoleném zákonemwww.snowfeetstore.com a jeho dodavatelů, poskytovatelů obsahu a inzerenty tímto výslovně vylučují všechny podmínky, záruky a jiná ujednání, která by jinak mohly být předpokládané zákonem, zvykového práva nebo práva z vlastního kapitálu, a nesmí být odpovědnost za jakékoli škody, včetně, ale bez omezení na jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné, trestné nebo náhodné škody, nebo náhradu škody za ztráty užívání, ztráty zisku, dat nebo jiných nehmotných aktiv, poškození dobrého jména či pověsti, nebo náklady na pořízení náhradního zboží a služeb, vyplývající z nebo související s použitím, nemožnosti použití, výkonnosti nebo selhání těchto webových Stránek nebo Odkazovaných Stránek a jakýchkoli materiálů zveřejněné na něm, bez ohledu na to, zda tyto škody byly předvídatelné a nebo vznikají na základě smlouvy, přečinu, spravedlnosti, odškodnění, podle zákona, obecného práva nebo jinak. To nemá vliv www.iskistore.com odpovědnosti za smrt nebo zranění osob vyplývající z její nedbalosti, úmyslného uvedení v omyl, uvedení v omyl, jak do základní hmoty nebo jakékoli jiné odpovědnosti, která nemůže být vyňata nebo omezena za působnosti platného práva.


Odkaz na tyto webové Stránky

Vám mohou odkaz na naši domovskou stránku, pokud jste tak učinit způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo využít to, ale nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, jak navrhnout jakoukoli formu přidružení, schválení nebo potvrzení z naší strany tam, kde žádný není. Nesmíte vytvořit odkaz z jakékoliv webové stránky, která není ve vlastnictví vás. Této webové Stránky nesmí být koncipovány na jiném místě, stejně tak můžete vytvořit odkaz na jakoukoli cást této webové Stránky, jiné než domovské stránky. Vyhrazujeme si právo zrušit propojení povolení bez předchozího upozornění.


Upozornění pokud jde o vlastnictví ochranné známky, obrazy osobností a třetích stran autorských práv

s Výjimkou případů, kdy výslovně uvedl naopak všechny osoby (včetně jejich jména a obrázky), třetích stran, ochranné známky a obsah, služby a/nebo lokality uvedené na těchto Stránkách nejsou v žádném případě spojeny, spojeny nebo spojená swww.snowfeetstore.com a neměli byste spoléhat na existenci takového připojení nebo příslušnost. Veškeré obchodní značky/jména vystupoval na této Webové stránce jsou majetkem příslušných ochranné známky vlastníků. V případě, že ochranná známka nebo značka je označován to je používáno pouze k popisu či identifikaci výrobků a služeb a v žádném případě tvrzení, že takové produkty nebo služby jsou schváleny nebo připojen kwww.snowfeetstore.com.


Odškodnění

souhlasíte s odškodněním, bránit a držet neškodné www.iskistore.com její ředitelé, úředníci, zaměstnanci, poradci, zástupci a pobočky, z jakékoliv a všechny nároky třetích stran, ručení, škody nebo náklady (včetně, ale ne omezený k, poplatky za právní služby) vyplývající z vašeho používání této webové Stránky, nebo vaše porušení Podmínek Služby.


Variace

www.snowfeetstore.com má právo podle vlastního uvážení kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit, odstranit nebo měnit Služby a/nebo jakékoliv stránce tohoto Webu.


Invalidita

Pokud se jakákoliv část obchodních Podmínek je nevymahatelné (včetně jakýchkoli ustanovení, v němž jsme se vylučovat naši odpovědnost vůči vám) na vymahatelnost ostatních částí Podmínek Služby nebudou ovlivněny všechna ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Tak daleko, jak je to možné, kde žádné ustanovení/sub-ustanovení nebo část ustanovení/sub-doložka může být oddělil k tomu, aby zbývající část platné klauzule musí být interpretovány odpovídajícím způsobem. Alternativně, souhlasíte s tím, že ustanovení, musí být odstraněna a vykládány takovým způsobem, který se velmi podobá původní význam doložky /sub-doložka, jak je povoleno zákonem.


Zásady ochrany osobních údajů

datum účinnosti: 18. září 2018

snowfeetstore ("nám", "my" nebo "naše") provozuje www.snowfeetstore.com webové stránky ("Servis").

Tato stránka vás informuje naše zásady týkající se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, když používáte naše Služby a možnosti, které máte spojené s tímto data. Naše zásady ochrany Osobních údajů pro snowfeetstore je řízena prostřednictvímZdarma zásady ochrany Osobních údajů.

Můžeme vaše údaje použít k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s touto politikou. Pokud není stanoveno jinak v těchto zásadách ochrany Soukromí, pojmy použité v těchto pravidlech mají stejný význam jako v našich Podmínkách, přístupné z www.snowfeetstore.comShromažďování A Používání Informací

, které shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, poskytovat a zlepšovat naše Služby pro vás.

Shromažďované Údaje,

Osobní Údaje

, Když používáte naše Služby, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli určité osobně identifikovatelné informace, které mohou být použity k kontaktovat nebo identifikovat ("Osobní Údaje"). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale není omezena pouze na:

 • E-mailovou adresu,

 • křestní jméno a příjmení,

 • Telefonní číslo,

 • Adresa, Stát, Provincie, ZIP/psč, Město,

 • Cookies a Údaje o Využití

Údaje o Využití

Můžeme také shromažďovat informace, jak Službu získat a využít ("Využití Dat"). Toto Použití Data mohou obsahovat informace, jako váš počítač je adresa Internetového Protokolu (například adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naše Služby, které navštívíte, datum a čas vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování a soubory Cookie Dat

používáme cookies a podobných technologií sledování, jak sledovat aktivitu na naše Služby a držet určité informace.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webového serveru a uložené na vašem zařízení. Sledování technologií používá také jsou majáky, tagy a skripty pro sběr a sledování informací a zlepšit a analyzovat naše Služby.

Můžete nastavit váš prohlížeč, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když soubor cookie je odesílána. Nicméně, pokud nechcete přijímat cookies, možná nebudete moci používat některé části našich Služeb.

Příklady námi používaných Cookies:

 • Session Cookies. Session Cookies používáme k provozu naší Služby.

 • Preference Cookies. Používáme Preference Cookies pro zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.

 • Soubory Cookie Zabezpečení. Soubory Cookie Zabezpečení používáme pro bezpečnostní účely.

Použití Údajů

snowfeetstore používá shromážděné údaje k různým účelům:

 • zajistit a udržovat Služby

 • , Aby vás informovat o změnách našich Služeb

 • , které vám umožní podílet se na interaktivní funkce naší Služby, pokud se rozhodnete udělat tak

 • , Aby poskytovat zákaznickou péči a podporu

 • poskytnout analýzu nebo cenné informace tak, že můžeme zlepšit Služby

 • Pro sledování využití Služby

 • Pro detekci, prevenci a řešení technických problémů,

Převod Dat

Vaše informace, včetně Osobních Údajů, může být převedena na — a udržována na počítače umístěné mimo váš stát, provincie, země nebo jiné vládní jurisdikce, kde zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit, než ty z vaší jurisdikci.

Pokud se nacházíte mimo území české Republiky, a vybrat si k poskytování informací nás, prosím, na vědomí, že jsme přenos dat, včetně Osobních Údajů, a to do české Republiky a proces to tam.

Souhlas s touto Politikou ochrany Soukromí následuje vaše podání těchto informací představuje váš souhlas s tím převodem.

snowfeetstore podnikne všechny kroky přiměřeně nezbytné k zajištění, aby s vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s touto Politikou ochrany Soukromí a přenos vašich Osobních Údajů bude probíhat do organizace nebo země, pokud existují adekvátní kontroly na místě, včetně zabezpečení vašich dat a další osobní informace.

Zveřejnění Údajů

Právní Požadavky

snowfeetstore může zveřejnit vaše Osobní Údaje v dobré víře, že je tato akce nezbytná k:

 • v souladu s právní povinností

 • , K ochraně a obraně práv nebo vlastnictví snowfeetstore

 • K předcházení nebo vyšetřování možných provinění v souvislosti s touto Službou

 • K ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Služeb nebo veřejnosti

 • Na ochranu proti právní odpovědnosti,

Zabezpečení Dat,

bezpečnost vašich dat je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádná metoda přenosu přes Internet, nebo způsob elektronické úložiště, je 100% bezpečné. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky, abychom vaše Osobní Údaje ochránili, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Poskytovatelé služeb

Můžeme využívat třetí strany společnostem a jednotlivcům, aby se usnadnilo našich Služeb ("Poskytovatelé Služeb"), aby poskytovali Služby naším jménem, provádět Servis služeb souvisejících, nebo které nám pomáhají analyzovat, jak naše Služba se používá.

Tyto třetí strany mají přístup k vaše Osobní Údaje pouze k plnění těchto úkolů v náš prospěch a jsou povinni nesdělovat, nebo jej použít pro jiné účely.

Analytics

Můžeme použít třetím Poskytovatelům Služeb monitorovat a analyzovat využívání našich Služeb.

 • Google Analytics

  Google Analytics je web analytics služby poskytované společností Google, který sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděné údaje sledovat a monitorovat využívání našich Služeb. Tyto údaje jsou sdílené s ostatními službami Google. Společnost Google může používat shromážděná data do souvislostí a přizpůsobit reklamy pro své vlastní reklamní síť.

  Můžete opt-out, který učinil svou činnost na Služby, k dispozici na Google Analytics instalací Google Analytics opt-out browser add-on. Add-on zabraňuje JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) z sdílení informací s Google Analytics o návštěvnosti činnosti.

  Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google, navštivte Google ochrana Soukromí A Podmínky webové stránky:https://policies.google.com/privacy?hl=en

Odkazy Na Jiné Stránky

Naše Služby mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány u nás. Pokud kliknete na třetí straně odkaz, budete přesměrováni na třetích stran site. Důrazně doporučujeme přečíst si zásady ochrany Osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad, a nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli třetích stran nebo služby.

Dětský Soukromí

Našich Služeb neřeší, že kdokoli mladší 18 let ("Děti").

Nechceme vědomě shromažďovat osobně identifikovatelné informace od kohokoliv pod 18 let věku. Pokud jste rodič nebo opatrovník, a jste si vědomi, že vaše Děti nám poskytl Osobní Údaje, prosím kontaktujte nás. Pokud si uvědomíme, že jsme shromáždili Osobní Údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění informací z našich serverů.

Změny Této zásady ochrany Osobních údajů

Můžeme aktualizovat naše zásady ochrany Osobních údajů čas od času. Budeme vás informovat o všech změnách zveřejněním nové zásady ochrany Osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazné upozornění na naše Služby, před změnou stává efektivní a aktualizace "datum účinnosti" v horní části této zásady ochrany Osobních údajů.

Nacházíte se doporučuje, aby přezkoumala tyto zásady ochrany Soukromí pravidelně pro případné změny. Změny této zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte Nás

, Pokud máte nějaké dotazy týkající se této zásady ochrany Soukromí, prosím kontaktujte nás:

 • e-mailem: hello@snowfeetstore.com

Stížnosti

provozujeme postupu pro podávání stížností, které budeme používat, aby se pokusili vyřešit spory, kdy se poprvé vyskytnou, prosím, dejte nám vědět, pokud máte nějaké stížnosti nebo připomínky.


Vzdání se

, Pokud porušíte tyto podmínky, a nic neuděláme, jsme oprávněni používat naše práva a opravné prostředky v jakékoli jiné situaci, kdy dojde k porušení těchto podmínek.


Celou Smlouvu

výše uvedené Servisní Podmínky představují úplnou dohodu smluvních stran a nahrazují veškeré předcházející a dočasné ujednání mezi vámi a www.iskistore.com. Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek Služby budou účinné pouze tehdy, pokud v písemné formě a podepsána Ředitelemwww.snowfeetstore.com.


Právo na Odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodů. Ochranná lhůta je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo třetí strany jménem vás, kdo není dopravce, převzala první zásilky zboží do vašeho/jejich držení. V zájmu uplatnit právo na odstoupení, musíte nás informovat (Zbyněk Šuba, SubaZbynek@gmail.com / hello@snowfeetstore.com) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení poslal dopis nebo e-mail. Lhůta pro odstoupení byla dodržena, tak dlouho, jak budete odeslání oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před koncem této lhůty. Pro splácení použijeme stejný způsob platby, který jste použili při původní transakci, pokud něco jiného není výslovně souhlasil s vámi. Budeme stát poplatek jako výsledek této splácení a budete platit poštovné zpět k nám. Můžeme odmítnout vrácení, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud jste poskytli důkaz, že jste se vrátili zboží, podle toho, co nastane dříve. Produkt, který vám vrátit musí být ve stejném stavu, jako když jsme vám to poslali. Budeme vás informovat o adresu, že budete posílat je zpátky. Toto období musí být dodržována tak dlouho, jak budete odeslání zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Jste zodpovědní za přímé náklady na vrácení zboží. Jen jste zodpovědní za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží, pokud tato ztráta hodnoty je výsledkem manipulace není nutné určit vhodnost, vlastnosti a funkce výrobků.


Prosím, přečtěte si návod a upozornění před použitím Snowfeet.


Manuální

Připojit Snowfeet, aby vaše zimní boty nebo snowboardové boty s vázáním. Jedna velikost pro všechny, ale doporučujeme Snowfeet pro boty 37 - 46 EU velikosti.


Varování

To je více obtížné otočit nebo zastavit s Snowfeet než s lyžemi. Nedoporučujeme používat Snowfeet na strmých svazích. Vždy používejte ochranné pomůcky a helmy.

Není pro děti do 3 let. Tam je nebezpečí zranění, když se rychlost nebo směr chybu vyskytuje. Produkt Snowfeet by měly být použity na dostatečnou vrstvu sněhu, na kopcích a terénu bez překážek, pod dohledem dospělé osoby. Dejte si pozor na ostatní lidi a překážky při lyžování. Dítě by mělo používat pevnou obuv, ochranné rukavice a helmu.

Některé aspekty lyžování a související činnosti jsou potenciálně nebezpečné. Každá osoba, pomocí Snowfeet je osobně zodpovědný za učení a bezpečný způsob, jak lyžovat, přebírá veškerá rizika a přijímá plnou odpovědnost za veškeré škody a zranění jakéhokoli druhu, která mohou vyplynout z použití tohoto produktu. Lyžování zahrnuje obecné riziko zranění. Je nutné dodržovat pravidla bezpečného lyžování. Bezpečnost dítěte lyžování s Snowfeet je zodpovědností dohlížející osoby.

Na Snowfeet produkt je vyroben z plastu. Nepoužívejte výrobek je poškozen. Nevystavujte produkt teplotě nad 40 °C nebo pod - 20 °C, protože tyto teploty mohou způsobit nevratné poškození výrobku. Držet balení výrobku, mimo dosah dětí, nebezpečí udušení v případě tahání balíček přes hlavu.

Měl by se uplatňovat dobrý úsudek a zdravý rozum při použití Snowfeet lyže. Snowfeet s.r.o. není odpovědný za zranění nebo škody vyplývající z nebezpečí a rizika v tomto sportu. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na vaší opatrné a pečlivé použití Snowfeet lyže.


Informace o společnosti

Název Společnosti: Zbyněk Suba / SNOWFEET s.r.o.
Majitel společnosti: Zbyněk Suba

Společnost Stránky: www.snowfeetstore.com
Adresa: Jurinka 18, Valašské Meziříčí, 75701, česká republika