Customer Service Specialist

Customer Service Specialist - snowfeet*

We are looking for a teammate for the position of Customer Service Specialist. Do you have a friendly approach, do you enjoy communication with people and are you not afraid to deal with unpleasant situations with customers? Then join us and become part of our young company! :)

Job description:

 • Communication with foreign customers in English, mostly by email, but also by phone
 • Customer care/service, order processing
 • Processing customer requirements and finding a suitable solution
 • Handling inquiries, complaints, order changes, etc.
 • Answering customers' questions on social networks (Facebook, Instagram)

Requirements:

 • Hardworking, fast learning and proactive approach, ability to improvise
 • The ability to empathise with the customer, create and develop a relationship with him
 • Ability to stay calm, patient, polite and professional even in uncomfortable situations
 • English at level B2 - C1 (fluent speech, precise writing, great vocabulary, friendly casual American English)
 • Excellent communication and expression skills
 • Proactive approach, reliability, independence, responsibility
 • Time flexibility
 • Previous experience in customer service is an advantage
 • We only welcome candidates for long-term cooperation

What we can offer:

 • Full-time or part-time contract or work on a trade license (IČO)
 • Salary: 25 - 35,000 CZK / month (depending on results, skills and form of cooperation)
 • Career growth
 • Possibility of independent work
 • Flexible working hours
 • Friendly atmosphere, ZERO bullshit environment
 • Perspective of long-term cooperation
 • An honest work environment open to new ideas and innovations
 • Offices in the center of Valašské Meziříčí, 3 minutes walk from the bus station
 • Start date as soon as possible

If you are interested in the offer, send us your CV.

If you do not meet all our requirements and you are interested in applying for a job, do not hesitate to write to us. We look forward to meeting you! :)

Snowfeet team

 

SPECIALISTA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

Hledáme do našeho týmu posilu na pozici Customer Service Specialist. Máte přátelský přístup, baví Vás komunikace s lidmi a nebojíte se řešit i nepříjemné situace se zákazníky? Připojte se k nám a staňte se součástí naší mladé společnosti! :)

Co bude Vaší náplní práce:

 • Komunikace se zahraničními zákazníky v anglickém jazyce převážně emailová, ale i telefonická
 • Kompletní péče o zákazníky, vyřizování objednávek
 • Zpracování požadavků zákazníků a hledání vhodného řešení
 • Vyřizování dotazů, reklamací, změn objednávek atd.
 • Odepisování na dotazy na sociálních sítích (Facebook, Instagram)

Požadavky:

 • Pracovitý, rychle se učící a iniciativní přístup, schopnost improvizace
 • Schopnost vcítit se do zákazníka, vytvořit a rozvíjet s ním vztah
 • Schopnost zůstat klidný, trpělivý, zdvořilý a profesionální i v nepříznivých situacích
 • Angličtina na úrovni B2 - C1 (plynulá řeč, precizní psaní, skvělá slovní zásoba, přátelská neformální americká angličtina)
 • Vynikající komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • Proaktivní přístup, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost
 • Časová flexibilita
 • Předchozí zkušenosti v zákaznickém servisu výhodou
 • Vítáme pouze kandidáty na dlouhodobou spolupráci

Co můžeme nabídnout:

 • Smlouva na DPČ, HPP nebo práce na živnostenský list (IČO)
 • Plat: 25 - 35 000 Kč/měsíc (v závislosti na výsledcích, dovednostech a formě spolupráce)
 • Kariérní růst
 • Možnost samostatné práce
 • Flexibilní pracovní doba
 • Přátelská atmosféra, ZERO bullshit prostředí
 • Perspektiva dlouhodobé spolupráce
 • Upřímné pracovní prostředí otevřené novým nápadům a inovacím
 • Kanceláře v centru Valašského Meziříčí, 3 min chůze od autobusového nádraží
 • Nástup možný ihned

Jestliže Vás nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis.

V případě, že nesplňujete všechny naše požadavky a máte zájem se o pracovní pozici ucházet, tak nám také neváhejte napsat. Těšíme se na setkání s Vámi! :)

Tým Snowfeet

Reading next

Fashion & Product Designer - snowfeet*
Nákupčí & Administrativa - snowfeet*

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.